Kalve management

Computerstyret kalveopdræt er kommet for at blive. Kalvenes sundhed afhænger i stor udstrækning af den pleje, de får. Forskning viser, at computerstyrede mælkefodersystemer kan forbedre sundheden, reducere arbejdsindsatsen og øge tilvæksten betydeligt.

Kalveopdræt fungerer

Automatiske fodersystemer nedbringer den tid, der går med arbejdskraftkrævende jobs, og giver landmanden tid til at koncentrere sig om vigtige detaljer som f.eks. foderindtagelse og dyrenes generelle tilstand.

For at få fuldt udbytte af et system kræves det dog, at desinficering, bygninger og ventilation er af god standard, og at landmanden er omhyggelig med alle detaljer.

Magasinet 'Optimal kalveopdræt' beskriver DeLavals opdræts- og fodringskoncepter og giver tips om og forslag til sundt, effektivt og rentabelt kalveopdræt.

Optimal kalve management - læs mere

Efficient calf management

Klik på billedet for at læse magasinet


Vil du vide mere?

www.milkproduction.com
Sponsoreret af DeLaval

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.