Besætningsstyring

Ordbogen definerer styring som "det at styre eller kunsten at styre: drift eller overvågning af noget (fx et firma)". Som det fremgår, er denne definition forholdsvis bred og passer på de fleste styringssituationer.

"Styring er en vidtspændende aktivitet, der omfatter kombination og koordinering af menneskelige, fysiske og økonomiske ressourcer på en måde, som frembringer en vare eller en tjenesteydelse, som både er ønsket og kan tilbydes til en pris, som bliver betalt, samtidig med at arbejdsmiljøet for de involverede gøres behageligt og acceptabelt." 

Styringen af en mælkeproduktionsgård eller en anden mindre bedrift adskiller sig i visse henseender fra styringen af et stort firma. I modsætning til det store firma sætter mælkeproducenten normalt sine egne mål, står for bedriften og udfører hele arbejdet eller dele deraf. Dette gør det vanskeligt at adskille styringen fra arbejdsindsatsen. Begge disse opgaver kan også udføres samtidig. For eksempel kan planlægningen af dagens arbejde finde sted, mens køerne bliver malket. Når dette er tilfældet, er der altid en risiko for, at det øjeblikkelige behov for arbejdskraft sætter styringen i en sekundær rolle, hvor styringsbeslutninger udskydes og forsinkes. Anbefalingen er derfor regelmæssigt at afsætte en vis tid til "ren" styring. 

Enhver form for driftsstyring omfatter beslutningstagning og overvågning - uanset hvor stort firmaet er. En god leder udmærker sig normalt ved at træffe gode beslutninger. Alle beslutninger, der træffes af en leder, er ikke nødvendigvis tilfredsstillende, men jo flere beslutninger, der træffes på grundlag af informationer, jo mere sandsynligt er det, at resultatet bliver positivt. 

Men hvordan træffer vi gode beslutninger, og hvordan ved vi, at virkningen var den, vi havde tænkt os? 

Beslutningstagning kan beskrives som en kontinuerlig proces. Som illustreret på figur 1 begynder denne proces med overvågning. Ved at måle nøgleparametre og sammenligne dem med registrerede data, bliver det nemmere at konstatere et muligt problem. 

Når problemet er konstateret og forstået, skal de forskellige løsningsmuligheder vurderes. Dette omfatter en vurdering af virkningerne af hver mulighed og en sammenligning med de individuelle mål. Mulighederne kan være oplagte (fx valget mellem at anvende medicin eller ej), men det kan være mere kompliceret (fx valg af fodringsstrategi). Når valget er foretaget og gennemført, skal virkningerne overvåges og styres, så vi sikrer os, at de opstillede mål nås. Hvis det ikke gøres, kan det være nødvendigt at gennemgå processen igen, indtil der fremkommer et tilfredsstillende resultat.

Optimal besætningsstyring - læs mere

Optimal driftsstyring

Klik på billedet for at læse magasinet


Vil du vide mere?

www.milkproduction.com
Sponsoreret af DeLaval

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.