Malkning

Optimal malkning er skrevet for at give en grundlæggende viden om og forståelse af det komplekse emne mælkeudtrækning. Det er på grundlag af disse fysiologiske, biologiske og adfærdsmæssige platforme, at DeLaval produkterne er udviklet. Vores filosofi er at arbejde i harmoni med biologi, miljøet og de naturlige livsprocesser og opnå optimal ydelse af naturens mest perfekte levnedsmiddel - mælk.

Optimal malkning er skrevet af dr. Kerstin Svennersten-Sjaunja, hvis ph.d. i dyrevidenskab er et samarbejde mellem det svenske universitet for landbrugsvidenskab og Karolinska instituttet. Dr Svennersten-Sjaunjas primære forskningsinteresse drejer sig om laktation. Ingen publikation ville være komplet uden at vise anerkendelse over for dem, der har samarbejdet med forfatteren. Det er ikke praktisk muligt at omtale alle, der har bidraget, men følgende nævnes for deres særlige indsats:

Dr Hans Wiktorsson, Dr Lennart Nelson, Kjell Smidner, Lennart Söderman, Dr Ole Lind, Benny Örnerfors,

Desuden rettes en speciel tak til Gunnar Borgström, hvis illustrationer giver teksten liv på så mange kreative måder. 

Optimal malkning - læs mere

Efficient milking

Klik på billedet for at læse magasinet


DeLaval's Top Milker - VMS

Vil du vide mere?

www.milkproduction.com
Sponsoreret af DeLaval

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.