Smart Farming

For DeLaval handler smart farming om at forsyne dagens mælkeproducenter med de beslutningsværktøjer og automatiseringsteknologier, der smidigt integrerer produkter, services og viden, så der opnås mælk med bedre kvalitet, bedre besætningsstyring, produktivitet og rentabilitet.

Smart Farming drejer sig om innovation. Det drejer sig om innovative - og ikke mindst integrerede - beslutningsværktøjer og automatisering, der understøtter styringen af gården.

Effektiv brug af ressourcerne på gården bør medføre øgede indtægter i form af højere mælkeproduktion og forbedret styring af omkostningerne. Og det er gårdens rentabilitet - som er et af de centrale områder i bæredygtig mælkeproduktion.

Fra malkestyring til styring af hele gården

Vi forstår, at den udfordring mælkeproducenter i hele verden står overfor handler om, hvordan man skal møde en økonomisk fremtid, der allerede nu defineres af størrelse og effektivitet.

Din succes i morgen som mælkeproducent kommer helt til at handle om, hvordan du behersker automatisering og informationsteknologi til at skabe en integreret produktivitet og profitstyret system på gården, som indbefatter mere end malkning.

Et udvalg af innovative løsninger

DeLaval tilbyder allerede i dag et hurtigt voksende udvalg af innovative automatiseringsløsninger, som har til formål at revitalisere mælkeproduktionen. Og den måde hvorpå mælkeproducenter udnytter deres tid optimalt.

Målet med vores smart farming-koncept er at give mælkeproducenter de innovative idéer og teknologier, der allerede nu hjælper med til at skabe en mere produktiv, bæredygtig og rentabel fremtid.

DeLaval er den eneste leverandør i branchen, som kan levere løsninger, der tilfredsstiller et helhedssyn på rentabilitet på gården via de syv områder inden for Smart Farming: Kend din besætning, sørg for at fodringen er rigtig, malk smart, sørg for at mælkekvaliteten er i orden, pas på dine dyr, gør din gård til et godt sted for dine dyr og dine medarbejdere og servicér dit udstyr.

7  kerneområder for Smart Farming

 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.