Stald- & arbejdsmiljø

Barn environment farm barns

Et godt staldmiljø er af afgørende betydning for optimal kokomfort, sundhed og produktivitet og for at beskytte din mælkekvalitet. Det gælder især for bindestalde og visse løsdriftsstalde, hvor dine køer opholder sig indendørs hele tiden eller det meste af tiden.

Et godt staldmiljø har god ventilation, belysning og skadedyrsbekæmpelse.

Det er let at styre klimaet i din stald med en kombination af luftindsugninger, ventilatorer, styrebokse og biosikkerhedsprodukter fra DeLaval. Sammen leverer de den friske luft, dine køer behøver for god sundhed og høj produktivitet.

Læs mere om  staldmiljøsystemer og  -produkter  ved at bruge navigationen til venstre.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.