Malkning

Uanset om du ønsker at malke flere køer på kortere tid eller at fokusere på operatørsikkerhed og komfort, har DeLaval den rette malkestaldsløsning med tilhørende udstyr til dig.

Båse, som er 15 til 20 år gamle, lever ikke længere op til moderne standarder for kotrafik, kostørrelse eller malkestandarder. Forældet malkeudstyr vil forårsage problemer med mælkekvaliteten og yversundheden. Dit malkeudstyr er i drift i 1.500-2.000 timer om året, så hvis det ikke er tidssvarende, vil det ikke fungere optimalt.

En moderne og effektiv malkestald kan øge din indtjening, da det producerer mælk af højeste kvalitet. DeLaval lever op til dine mælkekvalitetsbehov med det sidste nye i mælkemålere, mælkeindikatorer, malkesæt, pattegummi, slanger, vakuum, automatisering, stalde, sorteringslåger, filtre, udskillere og meget mere.

Vi tilbyder alle former for malkeløsninger, der er designet til at give fremragende malkehygiejne, forbedre yversundheden, mindske lønomkostningerne, imødekomme andre aktuelle behov og muliggøre fremtidige udvidelser.

Læs mere om malke-produkter og -systemer ved brug af navigationen til venstre.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.