Produkter & systemer

Malkning

Afsnit vedrørende mælkehåndtering: fra malkning af koen til kontrol og måling af mælken og vurdering af kvaliteten. Omfatter tilbehør, forbrugsstoffer og originale dele.

Læs mere >>>

Besætningsstyring

Farmer with herd

Indeholder information og produktrådgivning vedrørende overførsel af data til processoren, datapræsentation og analyse. Ideelt for lederen som input og  grundlag for ledelsesbeslutninger. Indeholder information om tilbehør, forbrugsstoffer og originale dele.

Læs mere >>>

Farm Management

Her finder du information om Farm Management med DelPro™ - en løsning som kan overvåge, registrere og analysere data fra forskellige områder i din mælkeproduktion. Det bliver nemmere at tage gode beslutninger.

Læs mere >>>

Fodring

Feeding cows and man

Dette afsnit informerer om tilberedning, opbevaring og fordeling af foder. Indeholder detaljer om tilbehør, forbrugsmaterialer, serviceydelser og originaldele.

Læs mere >>>

Mælkekøling & -opbevaring

Milk cooling & storage delaval logo

Informationer om køling og opbevaring af mælk. Indeholder detaljer om specifikt tilbehør, forbrugsmaterialer, serviceydelser og originaldele.

Læs mere >>>

Kokomfort

Animal care & monitoring cow and brisket board

God pleje og overvågning er vigtigt for dyresundheden og dyreadfærden. Klik her for yderligere information samt detaljer om tilbehør, forbrugsstoffer og originale dele.

 

Læs mere >>>

Stald- & arbejdsmiljø

Alt, du har brug for at vide for at opretholde korrekt temperatur og fugtighedsniveau, sammen med informationer om belysning og insektbekæmpelse for at optimere bygningsmiljø for både mennesker og dyr på mælkeproduktionsgården. Indeholder detaljer om tilbehør, forbrugsmaterialer, serviceydelser og originaldele.

Læs mere >>>

Udmugning

Manure & effluents manure scraper and farmer

Hvilke metoder er bedst til opsamling, transport, opbevaring og spredning af gødning og andet affald fra dyreområdet. Dette afsnit giver dig mere information samt detaljer om tilbehør, forbrugsstofservice og originale dele.

 

Læs mere >>>

InService™

Effektiv service er tæt forbundet med bæredygtig mælkeproduktion. Planlagt service er meget vigtig for at holde gården i gang på en bæredygtig måde, specielt i takt med at mælkeproduktionen bliver større og mere kompleks. Der dannes mindre affald, dyrenes sundhed bevares bedre, overskuddet øges og der opleves færre driftsstop.

 

Læs mere >>>

Sikkerhedsdatablade

Produktdatablade

DeLaval Kvægrådgivning

DeLaval giver dig de helt rigtige værktøjer og den rigtige sparring til at finjustere din mælkeproduktion. 

Læs mere >>>

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.