Mælkekøling & -opbevaring

Køletank

Det er vigtigt at køle mælken hurtigt og effektiv for at bevare mælkekvaliteten. Mælken forlader yveret med en temperatur på cirka 35 °C, og du skal hurtigt lede varmen bort i den friske mælk. Mælk har en naturlig modstandskraft over for bakterier lige efter malkning. Afkøler du hurtigt mælken til en opbevaringstemperatur på 4-6 °C, forhindrer eller minimerer du yderligere vækst af mikroorganismer.

DeLaval har det mest omfattende udbud af teknisk mælkekølingsudstyr til din gård. Vi ved, hvor vigtigt det er at køle for at producere kvalitetsmælk.

Læs mere om systemer og produkter til mælkekøling og -opbevaring ved at bruge navigationen til venstre.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.