Udmugning

Effektiv gødningshåndtering giver bedre malkningshygiejne og besætningsvelfærd. Den forbedrer også staldens indeklima ved at nedbringe mængden af ammoniak og salpeterholdige gasser. Et korrekt designet og styret gødningssystem bevarer gødningsværdien af disse affaldsprodukter. Det er også med til at minimere eventuel udsivning til åer, søer og grundvand.

DeLaval er en af verdens største leverandører af gødningshåndteringsudstyr. Vores robuste rensegangsskrabere, pressere, pumper og skrabere udgør en pålidelig og effektiv metode til at håndtere fast og flydende gødning.

Dyrearten, fodringsintensiteten, fodringen, vandblandingen, strøelsesmaterialet, mængden af strøelse med videre har betydning for, hvad det bliver til.

Læs mere om gødning og spildevandssystemer og produkter ved brug af navigationen i venstre side.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.