Kalve management

Koens livstidsproduktion starter, når kalven bliver født.

Jo bedre start i livet du giver dine kalve, desto større sandsynlighed er der for, at de vokser til friske, produktiver og rentable malkekøer. Din mælkeproduktions fremtidige succes afhænger af dit kalve management systems succes. 

Naturligvis er det ikke helt så enkelt. Der vil være udfordringer, når det gælder sundhed, fodring og produktivitet gennem koens liv. Men perioden inden kalven fødes og de første seks levemåneder har de største udfordringer. 

Veludviklede kvier bliver generelt lettere drægtige, producerer mere mælk under deres første og anden laktation og lever længere. 

Klik på linkene for at læse mere om effektiv kalve management under hver af periode i kalvens første levetid. 

Læs brochuren

Download brochuren (engelsk version)

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.