Anden måned

Stressfri og sund fravænning

I starten af anden måned får kalven fortsat mælk og fast føde. Fokuser på at opretholde god tilvækst ved hjælp af stabile foderrutiner og daglige sundhedstjek. 

Ved anden levemåned skal dine kalve gå helt fra mælk til fast foder. Fundamentet for det sunde miljø dannes fra dag 1 og skal sikres, hvis overgangen skal gå gnidningsfrit. I denne periode vil de være følsomme over for stress og sygdomme, så følg retningslinjerne for at undgå at det ikke påvirker tilvæksten negativt. 

Hvad du kan gøre:

 • Overvåg jævnligt kalvens tilvækst
 • Sørg for høj daglig tilvækst
 • Overvåg kraftfoderindtag
 • Foretag respiratorisk sundhedsscreening for opdage og behandle luftvejslidelser så tidligt som muligt
 • Udarbejd et hygiejneprogram til kalve som er i grupper for at minimere, at de smitter hinanden
 • Isoler syge dyr
 • Fravæn gradvist efterhånden som indtaget af fast føde stiger

Undgå:

 • Våde kalve og vådt strøelse
 • At reducere mælkemængden før kalvens gennemsnitlige daglige indtag af fast føde har været 200 g pr. dag tre dage i træk
 • Pludselige ændringer i fodermængde og -type
 • At ændre miljø eller kalvegrupper sammen med fravænning

Læs brochuren

Download brochuren (engelsk version)

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.