Den første måned

Stimulere kalvens tilvækst

De første 2 måneder i kalvens liv udvikler den vommen og forbereder sig til fravænning. Kalven er stadig afhængig af mælk eller mælkeerstatning, så mælkemængden skal justeres efter kalvens vægt, sundhed og miljø. 

Kalven kan opnå hurtigere tilvækst ved at få større portioner - så længe mængden sættes op gradvist for at undgå diarré. 

Hvad du kan gøre:

 • Overvåg den daglige tilvækst
 • Sørg for højt foderniveau for en tilvækst op til 1 kg pr. dag 
 • Juster mængden af mælk eller mælkeerstatning til omgivelsestemperatur
 • Giv kalven mælk eller mælkeerstatning af god kvalitet
 • Der skal være fri tilgang til frisk vand
 • Benyt eventuelt BRIX (PAL-s) til at afbalancere næringstofindholdet i mælken
 • Giv kalven nok plads til at røre sig, leg og løb
 • Få kalven til at rejse sig hver dag og undersøg dens sundhed
 • Brug lokalbedøvelse og smertestillende når kalven skal have fjernet hornene (lovpligtigt)

Undgå:

 • Våde kalve og vådt strøelse
 • For sen opfølgning på kalve der viser tegn på nedsat appetit eller tegn på sygdom
 • At blande grupper med kalve hvor aldersforskellen er mere end 2 uger  
 • Dårlig luftkvalitet

Læs brochuren

Download brochuren (engelsk version)

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.