De første uger i kalvens liv

Sådan formes kalvens fremtid som malkeko

Målet for den første uge er at få sunde og stærke kalve og få dem til at drikke mælk selv. Det er vigtigt, at du sørger for, at kalven er sund og frisk, før de kommer ind i en gruppe. Der er mange sundhedsmæssige udfordringer under denne periode, så stabilitet og hygiejne er de vigtigste parametre at arbejde efter.

Hvad du kan gøre:

 • Sørg for at opstaldningssystemet opfylder følgende:
  - God ventilation: ren luft og undgå træk
  - Rigelig strøelse til båsene 
  - Jævn temperatur: undgå at kalvene får kulde og varmestress  
 • Udarbejd rutiner for udfodring der inkluderer:
  - Rutiner for rengøring og desinfektion der giver den bedste hygiejne til enhver tid
  - Giv råmælk 1-3 dage
  - Vælg et fodringssystem som nemt giver kalven mulighed for at at drikke mælk i en naturlig stilling
   - Giv fast foder af høj kvalitet allerede fra dag 1
 • Sørg for tilgang til rent vand fra dag 1
 • Start med at fodre de yngste kalve og slut af med de ældste for at undgå spredning af infektioner
 • Tjek kalvenes tilstand mindst to gange om dagen og notér og ret med det samme op på eventuelle problemer 
 • Adskil syge eller svage kalve indtil de har kommet sig 

Undgå:

 • Våde kalve og vådt strøelse 
 • At fodre med mælk af dårlig kvalitet og mælk der indeholder antibiotika
 • At kalvene drikker i en forkert stilling
 • Brug af mælkeerstatning som ikke er beregnet til unge kalve
 • Pludselig skift af mælketype eller koncentration
 • At fodre unge kalve efter ældre kalve

Læs brochuren

Download brochuren (engelsk version)

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.