Før fødsel

Vejen til produktive kalve og kvier starter før fødslen. 

Goldkøer og drægtige kvier får ofte mindre opmærksomhed end de fortjener. Men management-niveauet er vigtigt for de fremtidige produktionsresultater. 

Kalve bliver som udgangspunkt født sunde og stærke, og laktationen får en god start, når du har optimal besætningsstyring og tilpasset fodring af goldkøer og drægtige kvier

Vi har nogle nyttige tips, der er værd at huske på i før-fødsel fasen. 

Hvad du kan gøre:

 • Lad goldperioden vare mindst 45 dage
 • Tilpas goldkoens foderration så du sikrer høj kvalitetsråmælk
 • Sørg for tilstrækkelige mængder af fedtopløselige vitaminer
 • Giv velsmagende, frisk foder og masser af rent, frisk vand
 • Overvåg nøje køer som forventer at kælve inden for tre dage. Se til dem mindst to gange om dagen

Undgå:

 • Ingen eller korte goldperioder
 • Højt indtag af calcium eller kalium
 • At flytte køer 10-3 dage før kælvning
 • Varmestress sidst i drægtighedsperioden
 • At lade køer der snart skal kælve stå for tæt
 • Pludselige ændringer af ingredienser i foderet
 • Kælvning på spalter eller i sengebåse

Du finder flere omfattende oplysninger om før-fødsel perioden i magasinet Calf Management. 

Læs brochuren

Download brochuren (engelsk version)

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.