Kalvens første dage

Sådan tager du dig af en nyfødt kalv

Efter en vellykket fødsel står den nyfødte kalv over for en verden fuld af mulige infektioner, som både omgivelser og foder kan give. Kalvens fremtidige vækst og udvikling afhænger af miljøet, den er i. 

Hvad du kan gøre:

 • Tag hånd om nyfødte kalve med det samme
  - Sørg for at kalven tørres, så den ikke bliver nedkølet - endnu bedre er det at placere den i en tørrekasse/kuvøse
  - Beskyt kalven mod kulde ved hjælp af tilstrækkelig mængde halm/strøelse
  - Desinficer navlen med et stærkt og godkendt jodmiddel
  - Vej kalven
 • Giv mindst 4 liter (eller 10% af kropsvægten) råmælk af høj kvalitet inden for to timer efter fødslen. Mål altid råmælkskvaliteten (benyt BRIX) for at sikre tilstrækkelig mængde antistoffer i mælken
 • Undgå træk
 • Udarbejd og følg hygiejnerutiner for at undgå smitteoverførsel
 • Efter en vanskelig fødsel, følg særlige rutiner:
  - Hav en klar rutine for at overvåge kalven
 • Flyt kalven til en individuel bås inden 24 timer
 • Vær opmærksom på problemer på et tidligt stadie og tag straks affære

Undgå:

 • Våde kalve
 • At give for lidt eller for dårlig råmælk
 • At lade svage kalve være uden opsynLæs brochuren

Download brochuren (engelsk version)

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.