Tredje til sjette måned

Fodring som bidrager til god tilvækst

I denne periode vil fri tilgang til god kvalitetsfoder gå hånd i hånd med høj tilvækst. Husk altid at tabt vækst i denne periode kan resultere i, at der går længere tid, inden den kælver, og at den får lavere mælkeydelse i fremtiden. 

Rationen, kvier op til seks måneder får, skal være rig på energi og proteiner. Sørg for fri adgang til et afstemt foder. 

Nyttige tips:

Hvad du kan gøre:

 • Overvåg kropsvægt, højde og gennemsnitlige, daglige vægtøgninger
 • Fodre for at opnå tilvækst over 750 g pr. dag
 • Sørg for at rationen efter fravænning er nøje balanceret og har en god andel proteiner og energi
  - Analyser protein- og energiindholdet i foderet
  - Tilfør mineraler ved behov
 • Foretag respiratorisk sundhedsscreening for opdage og behandle luftvejslidelser så tidligt som muligt

Undgå:

 • At omgruppere eller flytte tidligere end to uger efter fravænning
 • Store grupper
 • Flere omgrupperinger
 • Lavt proteinindhold i foderet
 • Lavt energiindhold i foderet
 • Græsning uden supplerende foder

Læs brochuren

Download brochuren (engelsk version)

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.