Ved fødsel

Skab de rigtige forhold for en succesfuld fødsel

Forberedelse er alt, når det gælder kælvning. Et enkelt sæt standardprocedurer er den bedste måde til at hjælpe dine medarbejdere, så de kender de forskellige tegn i en kælvningsproces.

Standardprocedurerne hjælper også med information om, hvornår handling er påkrævet, oplysninger om gode hygiejneregler, og hvornår de eventuelt skal gribe ind. Der bør også være en strategi for, hvordan de skal agere, når kælvningen ikke går, som den skal og hvordan de skal positionere kalven, hvis det er nødvendigt.

Proceduren bør også indeholde retningslinjer for styring og hygiejne i kælvningsområdet, flytning af køer og overvågning. 

To ord der er alfa og omega ved kælvninger: ro og renlighed. Det gælder altid omkring nykælvere.

Hvad du kan gøre:

  • Sørg for at kælvningsområdet er rent og hygiejnisk, så der ikke opstår problemer før, under og efter kælvning 
  • Følg standardprocedurerne for at overvåge og eventuelle indgreb ved kælvning
  • Fjern hurtigt kalven fra dens mor (lovkrav) - det reducerer risikoen for at overføre sygdomme
  • Kælvningsområdet skal være rent og tørt, før en ny ko eller gruppe flyttes ind
  • Regelmæssig tilsyn for at opdage eventuelle problemer på et tidligt tidspunkt

Undgå:

  • Flere kælvninger i samme kælvningsboks uden at der bliver gjort rent imellem
  • At stresse koen under kælvning, det kan forsinke fødslen 

Derfor er råmælk så vigtig!

Læs brochuren

Download brochuren (engelsk version)

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.