12 gyldne regler for konventionel malkning

 
Download som PDF

Før malkning

1. Overvåg regelmæssigt yversundheden  2. Følg rigtig malkerækkefølge 3. Formalk altid 4. Vask og/eller desinficer patter før malkning
1
 
2
 
3
 
4
 

Under malkning

5. Kontrollér malkesystemet 6. Påsæt pattekopsæt i rette tid 7. Undgå overmalkning 8. Tag pattekopsæt rigtigt af
5
 
6
 
7
 
Detach milking cluster correctly
 

Efter malkning

9. Desinficér straks patterne 10. Vask/desinficér malkeudstyr 11. Sørg for ordentlig afkøling af mælken 12. Overvåg regelmæssigt malkeresultater
Disinfect teats immediately
 
10
 
11
 
12
 


Konventionel malkning i detaljer

Før malkning

1. Overvåg regelmæssigt yversundheden

 • Brug altid rene malkehandsker
 • Tjek regelmæssigt yversundheden; kontrollér først friske førstegangskælvende kvier og køer 1-2 uger efter kælvning (brug Delavals California Mastitis Test CMT, DeLaval celletalsmåler, Herd Navigator etc)
 • Gennemgå regelmæssigt mejeriets informationer om mælkekvaliteten
 • Registrér resultater om yversundhed for hver ko
 • Hold altid mælk adskilt fra syge køer

2. Følg den rigtige malkerækkefølge

 • Start med at malke friske køer og friske førstegangskælvere
 • Malk derefter friske nymalkere og førstegangskælvere - til yversunden er kontrolleret
 • Malk altid ældre og syge køer til sidst eller malk i dem i separate grupper

3. Formalk altid

 • Brug altid rene malkehandsker
 • Udmalk aldrig på gulvet
 • Formalk 2–3 mælkestråler fra hver patte i en formalkningskop
 • Undersøg mælken for flokkulering, farveændringer eller andre afvigelser
 • Hold altid unormal mælk adskilt
 • Formalkning stimulerer også nedlægning af mælk

4. Vask og/eller desinficer patter før malkning

 • Brug altid rene malkehandsker
 • Vask hver patte og pattespids med godkendt formalknings-patterengøringsmiddel
 • Når pattedesinfektion før malkning er tilladt: brug et godkendt pattedesinfektionsmiddel før malkning og vent 30 sekunder med at fjerne det
 • Brug altid engangspapir eller malkeklude til at vaske og forsigtigt tørre hver patte grundigt
 • Brug aldrig papir eller klude til mere end én ko

Under malkning

5. Kontrollér malkesystemet

 • Kontrollér altid vakuumniveauet før hver malkning
 • Vakuumniveau, pulseringshastighed og pulseringsforhold skal stemme overens med DeLavals anbefalinger

6. Påsæt pattekopsæt i rette tid

 • Brug altid rene malkehandsker
 • Vask altid eller hvis det er nødvendig deinficer pattekopsæt mellem hver ko
 • Påsæt pattekopsæt inden 60 sekunder efter patteforberedelse
 • Undgå at få luft i pattekopsættet når det påsættes
 • Tjek placering af pattekopsæt
 • Sørg for at mælkeslanger og pulseringsslanger har den rigtige længde, og undgå at slangerne er snoede

7. Undgå overmalkning

 • Hold øje med malkeprocessen under malkning; gør ikke andet samtidig med
 • Overmalkning kan skade pattespidserne
 • Identificér slutningen af malkning; ved direkte observation af mælkeflow; eller via flowsensorer i tilfælde af automatisk aftagning af pattekopsæt

8. Tag pattekopsæt rigtigt af

 • Brug altid rene malkehandsker
 • Sluk for vakuumet til pattekopsættet når malkningen er færdig (manuelt eller automatisk)
 • Sørg for at pattevakuum er udlignet før aftagning af pattekopsæt
 • Klem ikke på yveret
 • Tag pattekopsæt af når der er slukket for vakuumet

Efter malkning

9. Desinficér straks patterne

 • Brug altid rene malkehandsker
 • Dyp eller spray patterne straks efter at pattekopsættet er fjernet
 • Brug et godkendt pattedesinfektionsmiddel efter malkning da det er den mest effektive måde til at forebygge spredning af mastitis
 • Lad køerne blive stående i 30 minutter efter malkning

10. Vask/desinficér malkeudstyr

 • Vask malkeenheder udvendigt og alle overflader i stalden
 • Efter hver malkning skylles og vaskes malkesystem indvendigt enten manuelt eller automatisk
 • Brug godkendte rengøringsmidler, følg instruktioner om dosering, fremgangsmåde og temperatur som er angivet på etiketten
 • Desinficér malkesystemet efter behov med godkendte desinfektionsmidler - følg instruktionerne på etiketten 
 • Lad malkesystem og malkeenheder tørre efter vask

11. Sørg for ordentlig afkøling af mælken

 • Tjek altid temperaturerne så mælken køles korrekt under og efter malkning
 • Følg altid mejeriets anbefalinger for køletemperaturer
 • Vask køle- og mælketanke når de er tømte med godkendte vaskemidler

12. Overvåg regelmæssigt malkeresultater

 • Gennemgå regelmæssigt mejeriets information om mælkens kvalitet og sammensætning
 • Hvis det er muligt så krydstjek med data fra CMT, DCC, HN etc 
 • Den bedste måde at sikre et velfungerende malkesystem er efter DeLavals anbefalinger regelmæssig forebyggende vedligeholdelse, der inkluderer udskiftning af pattegumme, slanger og andre dele

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.