Automatisk malkning - hvad er det?

Automatisk malkesystemer (AMS) er udviklet til at gøre mælkeproducenter er udviklet til at gøre mælkerproduktioner mere effektive og udbytterige uden det hårde arbejde. AMS har været i handlen siden starten af 1990'erne og gør det muligt for mælkeproducenter at reducere mængde af manuelt arbejde, som malkning kræver.

AMS er en totalløsning

Automatisk malkning handler om malkning uden hjælp fra dig eller dit personale. AMS er komplette løsninger, der omfatter automatisk fodring, malkning, analyse, reproduktion og køleprocesser. Hver del giver dig nødvendige data og indsatskriterier, som du derefter kan analysere til at levere lavere foderomkostninger, forbedret avl og sunde, produktiver køer.

Er der forskel mellem automatisk malkning og robotmalkning?

Udtrykkene "automatisk malkning" og "robotmalkning" bliver i dag brugt synonymt med malkning uden menneskelig indblanding.

DeLaval automatisk malkesystemer inkluderer:

  • Fuld kirtelmalkning
  • Patteposioneringssystem
  • Robotarm
  • Automatisk aftagning af pattekoppen 
  • Lågesystem til at styre kotrafikken
  • DelPro management systemet som kontrollerer og analyserer data.

Automatisk malkning giver dig mere tid

AMS giver dig mere tid til at fokusere på driftstyring som fodring, avl, sundhed og hygiejne. Og du får mere tid til fritidsaktiviteter og til familien. Det betyder forbedret livskvalitet. For koen betyder det også forbedret livskvalitet ligesom lang levetid.  

Andre automatiske løsninger

Malkning er kun en af mange ting, som du kan automatisere i din mælkeproduktion, der er fx også:

  • Halvautomatiske eller automatiske låger til kontrol af kotrafik
  • Automatisk system for aftagning af pattekopper
  • Automatisk pattespraysystem der rengør og desinficerer patter

Vælg det automatiske system, der passer til dit behov.

Robotter i stald

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.