VMS stalden

VMS stalden, den nyeste af de tre hovedstalde på Hamra Gård, blev bygget i 2002 for at vise DeLaval automatiske malkesystem VMS frem. Faktisk er hele stalden udstyret med DeLavals seneste teknologiske løsninger til fodring, malkning, opbevaring og køling af mælk fra de 70 køer, som stalden er indrettet til. Selv ventilationen til køerne og rengøring af rensegange bliver styret af computere.

Hele stalden er på 1200 m², hvoraf de 900 m² er hvileareal. Der er en VMS i stalden, og køerne lærer hurtigt at bruge køsystemet til at få adgang til den fuldautomatisk malkestald. Hver ko bærer et identifikationsmærke, som kommunikerer med VMS'en. Det fortæller øjeblikkeligt om koens malkning og sundhed og nægter adgang til koen, hvis den forsøger at gå tilbage til malkestalden for tidligt efter den sidste malkning. 

Foderbåsene i stalden er dækket med gummimåtter for at forbedre køernes komfort. De bliver forsynet med foder fra Optimat Master fodringssytem, som læsser, skærer, blander og fordeler foderet automatisk.

VMS stald

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.