6. Staldmiljø

Gør din gård til et bedre sted. Skab det bedste miljø for dine dyr og medarbejdere.

Ved at skabe det bedste staldmiljø for dine køer og medarbejdere øges gårdens produktivitet og rentabilitet.

Vi gør din gård til et bedre sted at være med produkter, der øger produktionsniveauerne og rentabiliteten ved at forbedre både køernes og medarbejdernes velbefindende på din gård.


DeLaval svingende kobørste

En kokomfortrevolution Køer, der bruger DeLaval svingende kobørste SCB, er renere, roligere og derfor mere afbalancerede. Et studie, der er gennemført af Cornell University i 2009, af DeLaval SCB påviste bedre dyresundhed på grund af øget blodcirkulation. Det konkluderede, at klinisk mastitis var 34% lavere for køer i anden laktation og derover, som anvendte SCB. Forskningsteamet rapporterede også øget mælkeproduktion på op til +1 kg om dagen (3,5%) for køer i anden laktation i en bås ved brug af den svingende kobørste sammenlignet med en referencegruppe, der blev holdt under samme forhold uden adgang til SCB.  

DeLaval vakuumpumpe DVP

Optimér vakuum samtidig med, at der bruges mindre elektricitet; at være smartere betyder at opnå besparelser. DVP har dokumenteret driftssikkerhed og lang levetid med en besparelse på op til 60% sammenlignet med pumper uden frekvensstyring. Tilslut tre pumper med en master- og slaveinstallation for at opnå energibesparelser på 18%-20% sammenlignet med 3 uafhængige frekvensstyringspumper.  

DeLaval transportpumpe SP480

En systemtilgang til gødningshåndtering, der forbedrer hygiejnen og kosundheden. En stærk, driftssikker gødningspumpe, der bidrager til rentabel gødningshåndtering takket være bedre hygiejne og lavere driftsomkostninger.  

DeLaval Varmegenindvindingssystem

Opdag bæredygtige energikilder til din gård med et varmegenindvindingssystem. Nu kan du afkøle mælken hurtigere og samtidig genindvinde op til 60% af den udvundne varme og omdanne den til varmt vand til brug i al din rengøring.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.