1. Besætningsstyring

Herd Navigator, a tool for managing your herd

Tag kontrol, kend din besætning

Jo mere du ved om din besætning, jo mere kan du øge rentabiliteten på din gård.

Alt det, du gør som mælkeproducent, er formet af dit behov for at styre din besætning på den mest ressourceeffektive, produktive og rentable måde.


Herd Navigator™

Befri dine beslutninger for gætteri og gør præstation og rentabilitet bedre. Det giver mulighed for at forbedre nettofortjenesten på op til 2.600 kr. pr. ko om året. Brunstregistreringsprocent på mindst 95%. Proaktiv registrering af mastitis og ketose. 

VMS med Herd Navigator™

Tilføj proaktiv analyse til VMS og se resultaterne mangedobles. En yderst rentabel investering for alle gårde, der giver bedre kalvesundhed, arbejdsbesparelser og potentiel fremtidig mælkeydelse. 

VMS med DeLaval online celletalsmåler OCC

Styrken i at kende de somatiske celletal giver en mere rentabel mælkeproduktion. DeLaval OCC giver dig et vidensniveau og kontrol, der nøjagtigt identificerer akut mastitis og følger tæt op på subkliniske tilfælde. 

Champion HD parallelstald med Herd Navigator™

Kombinér en hårdt arbejdende champion med en prisvindende navigator. En hårdt arbejdende malkestald, der er konstrueret til drift døgnet rundt alle ugens dage, kombineret med Herd Navigator™ for analyse på gården. Det er et forhold, der er bygget til at holde.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.