Udnyt PLUS+ i din mælkeproduktion

Hos DeLaval kan vi øge produktiviteten og lønsomheden i enhver mælkeproduktion.

Vi gør det ved at forene de tre vigtige områder inden for produktivitet - optimal ydeevne, effektiv management og avanceret malketeknologi - og integrere dem i din eksisterende bedrift.

Optimal ydeevne

Optimal ydeevne handler om, at der er styr på hver eneste detalje. Hos DeLaval opnår vi det gennem en optimal kotrafik, og et velfungerene malkesystem, der malker hurtigt og effektivt.

På den måde optimerer du malketiden og mælkemængden, mens du minimerer dine omkostninger til produktion af mælk.

Effektiv management

Effektiv management kombinerer de vigtigste værktøjer og data med arbejdsforløbet i din stald. Det sikrer dine køer et langt, sundt og produktivt liv.

Det reducerer også dine omkostninger til opdræt, dyrlæge og fodring, samtidig med at du forbedrer produktiviteten og mælkekvaliteten.

Avanceret malketeknologi

Avanceret malketeknologi sikrer, at din mælk holder sig frisk og bevarer den høje kvalitet fra yver til tankbil.

Det giver dig mulighed for at få den bedste pris for din mælk.

DeLaval malkestald plus+

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.