Bæredygtig mælkeproduktion

Bæredygtig mælkeproduktion er et enestående initiativ fra DeLaval. Formålet er at reducere de miljømæssige påvirkninger på gårde, og samtidig forbedre mælkeproduktionen, rentabilitet og velfærd for mennesker og dyr.

Det er et mål, som vi tror, vi kan nå ved smart teknologi og sørge for øget effektivitet af ressourcer på gården. Eller – sagt på en anden måde – støtte mælkeproducenter til at gøre mere med mindre. 

Inspireret af miljømæssige udfordringer, som er baseret på fire, sammenhængende områder:

  • Miljø
  • Dyrevelfærd
  • Socialt ansvar
  • Rentabilitet

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.