Lær Hamra Gård at kende

Commercial Visits to Hamra Farm

En besøgsdag på Hamra starter med præsentationer: en general om DeLaval efterfulgt af en specifik om Hamra.

Turen starter derefter med at se museet og historien om DeLaval gennem de sidste 125 år. Det inkluderer også Hamra Gårds historie, lige som eksempler på forskellige, historiske produkter.

Fra museet er det naturligt at gå til udstillingsbygningen, som viser en enestående samling af løsninger, som DeLaval producerer og sælger verden over. Det viser tydeligt de fremskridt, der er sket i mælkeproduktionen sammenlignet med, hvad vi kan se på museet.

For vores gæster, hovedsagligt landmænd, er det sandsynligvis mest interessant at se de tre forskellige stalde på Hamra

  • Den store stald: bindestalden, oprindeligt bygget af Gustaf DeLaval i 1900, som har plads til 68 malkekøer
  • R&D stalden: løsdriftsstald med plads til 96 køer, hvor de fleste af vores produkter testes
  • VMS stalden: den nyeste stald med plads til 69 køer og en robot til automatisk malkning, det automatiske malkesystem

For mere information

Ring venligst på telefon+46 8 530 666 60
e-mail

Og mens du er her…

I forbindelse med dit besøg til Hamra, har din gruppe måske lyst til at se flere gårde med DeLaval produkter. Kontakt os for mere information og arrangementer.

Find ud af hvad der ellers sker i Sverige og få turistinformation på Visit Sweden.

For mere information

Ring venligst på telefon: 
+46 8 530 666 60

email:

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.