DeLaval body condition scoring BCS

Huldvurdering (Body Condition Scoring BCS) er den bedste og mest nøjagtige metode til at måle, hvor effektiv fodringen er. 

Huldvurdering anvendes ofte som et kritisk mål for, hvor effektiv fodringen er på en gård. Det skal derfor udføres præcist og på bestemte tidspunkter i laktationscyklussen. Hvis du kender dine køers huldvurdering, kan du planlægge fodringen for at sikre, at køerne har tilstrækkelige kropsfedtreserver, som fremmer mælkeproduktion, reproduktionseffektivitet og levetid.

DeLaval BCS fjerner gætteværk og unøjagtigheder ved manuel vurdering. BCS kameraet er monteret på en DeLaval selektionslåge eller på DeLaval VMS™. Det tager et 3D billed af dine køers nedre rygparti, når de går under kameraet. Det beregner huldvurdering af hver ko og sender resultatet til DeLaval DelPro™ Farm Manager, hvor du kan se grafer af individuelle køer, gruupevis eller hele besætningen. DeLaval DelPro™ meddeler også, hvis en ko falder under eller stiger over et bestemt niveau. 

Fordele med DeLaval BCS

- Viser daglige, konstante og nøjagtige huldvurderinger

- Viser oversigt over individuelle køer, grupper og hele besætningen

- Giver ikke køerne stress, når de vurderes

- Giver automatisk rapporter om sundhedsafvigelser

- Vurderinger kan deles med dyrlæger og fodringsrådgivere

- Hjælper med optimere fodring som forbedrer koens sundhed og mælkeydelse

Automatisk huldvurdering styrker gårdens driftsresultat

Læs artiklen fra DeLaval Nyt - september 2016, med blandt andet 4 mælkeproducenters erfaringer 

Automatisk huldvurdering - Body condition scoring

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.