Beskrivelse af AMR™ systemet

Koindgang

Koen går ind i systemet gennem en dobbelt salonlåge, som sikrer en ko ad gangen på platformen. Hvis hun tøver med at træde op på platformen, skubber en låge hende blidt et par gange for at lære hende ikke at blive imellem og fotoceller fortæller systemet, hvor hun er. Så skubber sekvenslågen hende ind i endelig position på platformen på samme tid som platformen drejer til patteforberedelsespositionen. Den næste ko kan nu komme ind i systemet bag ved hende.

Patteforberedelse

Indgangen har ID så koens patteposition er forprogrammeret til brug i robotten. Kameraet finder patteposition og hver patte vaskes med en speciel pattekop tilsat vand. Patten tørres mens koppen langsomt trækkes af patten. En lille mængde mælk bliver også hældt ud i vaskevandet.

Du kan starte med en robot til patteforberedelse og en robot til påsætning af malkesæt og nå at malke 50 køer i timen.

Robot arms

Påsætning af malkesæt

Det næste skridt på platformen fører koen til en robot til påsætning af malkesættet via en magnetisk griber tages to kopper i timen fra magasinet og sætter dem på patterne en ad gangen ved at bruge den første forprogrammerede patteposition og et kamera giver den nøjagtige patteposition.

Hvis det er et system med 24 malkepladser kan der være to robotter til patteforberedelse og to andre til påsætning af malkesæt. På den måde vil fire robotter arbejde med køer på samme tid.  Processen tager i gennemsnit 20-30 sekunder for hver robot til 2 patter. De har en kapacitet med cirka 90 køer i timen med to forberedelses- og 2 påsætningsrobotter.

Malkning

Malkning starter lige så snart malkekopperne er på patterne. Mælken overvåges hver kvarter med en optisk mælkemåler, der måler flow, ydelse, blod og konduktivitet. Vakuumniveau vises hvert kvarter af sensorer i magasinet og når mælkeflow stopper eller koppen bliver sparket af bliver koppen taget tilbage i magasinet. Maksimum udmalkningstid er i gennemsnit 12 minutter og hvis det ikke er nok for en højtydende ko (eller anden grund) stopper platformen for at vente eller tvinger koppen af. Det besluttes af brugeren i opsætningen af systemet.

DeLaval AMR™ passer til besætninger på over 300 køer. Den første kommercielle robot vil have en kapacitet på 90 køer/timen afhængig af antal robotter, der er installeret.

Milking robots in operation

Pattespray

Patterne sprayes ved den sidste malkeplads med en dertil indrettet pattesprayrobot.

Koudgang

Når koen forlader platformen i udgangen, kan hun ledes videres til enten behandlingsområdet eller et område til for at komme til malkning igen. Normalt vil hun passere en en-vejs låge herfra til indgangen til platformen for anden malkningsrunde. Det kan skyldes afsparkning eller fejlpåsætning af kopper.

Skylning af kopper

Mellem udgang og indgang bliver malkekopperne skyllet indeni og udenpå med vand (lige som VMS processen).

AMR prized at EuroTier

DeLavals public galleri

DeLaval film på YouTube

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.